MENY:

Tinging av plass - Kontakt oss!

Velkommen til å gje lyd frå deg. Vi tek imot spørsmål, forespørslar, plassreservasjonar, ris og ros her eller via portopost, e-post eller telefon.

Vi tar i mot bestilling pr. telefonsamtale, sms eller mail.  Vi gjer likevel merksam på at vi mykje av tida er i aktiviteter som gjer det vanskeleg å snakke i telefon, f.eks når vi arbeider i hundepensjonatet, sit på traktoren eller tar i mot kunder.  Av den grunn ønsker vi å få mest mulig av henvendelsane på e-post i dei tilfellene det høver for deg som kunde.

Du kan nytte skjemaet nedanfor til å kontakte oss. Hugs å skrive inn namn og telefonnummer/e-postadresse for at vi skal kunne ta kontakt tilbake. Normalt vil det skje seinast neste arbeidsdag. Går det meir enn to arbeidsdagar utan svar, kan meldinga ha gått tapt, og vi ber om at du då gjer eit nytt forsøk eller ringer oss.

Namn:
*
Adresse:
P.nr/-Stad
*
Telefon:
Dag Kveld
E-post
*
Forespørsel:
Gjeld: Hund Katt Smådyr Anna

Har du hatt dyr på pensjonatet før?
Har dyret vore på pensjonatet før?
Spørsmål/kommentar:
Kontakt meg!
Snarast (hastar) Ved høve (hastar ikkje)
  * må fyllast ut om du vil ha svar frå oss

   

 

  webdesign: j@anrose
Ove Myrmel, 6973 Sande • mob.: 930 02 641 • e-post: post@myrmelbruk.no